KAPI VE AÇILIMI

Mental ve fiziksel olarak hazırlıklı olmadığımız durumlarda su yüzüne çıkan savunma mekanizmamız kapı kavramıyla metaforize edilebilir. Âdemoğlu temel ihtiyaçlarını giderebildiği bir lokasyon keşfetmesi sonrasında özelini muhafaza etme ihtiyacı duymuştu. Bahsi geçen muhafaza kaygısını ilk duyan kavim ise Antik Mısırlılardı. Karnını doyurmak için ve veya ticaret için kullandığı tarım belki de kapının üretiminde başı çeken sebeplerdendi. Zira tarım neticesinde üretilen ürün belli bir süre bir yerde tutulmak zorundaydı, bu ürünlerin tamamı anında tüketilemediği için kapıya ihtiyaç duyulmuştu. Dolayısıyla o zamanki şartlar besini güvenceye almak gerektiğini insanlara düşündürmüş ve toplum tarafından bu yenilikte bir beis görülmemişti. Ayrıca Antik Mısır dönemindeki yazıtlarda kapıdan bahsedilir. Kutsal ve dini bir etken olarak görülür. Nitekim “İptidai şartlar yaratıcılığı kamçılar” sözü anlattıklarımıza cuk oturacak türde ve zamansız bir cümle olduğunu her fırsata gösteriyor. İhtiyaçların fazlalığı düşünmeyi ve yeni medeniyet kapıları açmayı sağlıyor diyebiliriz.

Kapı hakkındaki yeniliklerin sayılı örneklerinden biri Antik Roma ve Antik Yunan toplumları zamanında meydana geliyor. Artık kapının üzerinde bile sanatın etkilerini görebiliyoruz neredeyse ve üzerinde denemeler yapılıp birden çok kanatlı kapılar, sürgülü kapılar, katlanan kapılar vs. türler ortaya çıkarılmış. Hali hazırda tek bir görevi olan kapının sanat eserine evrilmesi bu dönemdeki reform ile başlıyor.

Günümüzde ekseriyetle tercih edilen otomatik kapının kullanımı milattan sonra 1. yüzyıla dayanıyor ve İskenderiyeli Heron tarafında üretiliyor. Ayak sensörlü kapının icadı ise Çin’de dönemin imparatoru olan Yang of Sui’ye mazhar oluyor, özel kütüphanesi dolayısıyla böyle bir yöntemin gerektiğini düşünüyor.

Kapı diye bahsi geçen ev eşyasında son değişimlerin yapılması üzerinden tam bin yıl geçti. Günümüzde ahşap dışında gündeme gelen çelik kapılarda kalabalık bölgelerde yaşayanlar için güvenlik önleminden öteye gidemiyor. Belki de bazı eşyaların uzun zaman değişmemesi zamansız bir ürün olmadığı anlamına gelmiyor.

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.