Sanatsal Tepki Postmodern Mimari

Postmodern mimariyi savunan, bahsettiğimiz akım yaklaşık 70 yıldan beri modern mimarinin karşısında, yenilikçi ve şekle önem vermeyen mimarinin sanatsal bir muhalifidir.

Mimari yapılarda eleştiri, bilhassa gönderme bulunması gerektiğini savunur. Süslü, renkli ve gösterişli tasarımların ve bu minvalde göze hitap eden dekorasyonların gerekliliğini bir koşul olarak görmüştür.

Binaların yalnızca tuğladan ibaret olmaması gerekir, postmodernizm akımı buna dayanır. Derdini yaratıcılıkla anlatan bu akım modern mimarinin, kullanıcıların göz ve beden konforuna uygun olmadığını ileri sürer.

Robert VENTURİ bahsettiğimiz akımı savunan mimarlarda önde gelen sanatçıdır.

ROBERT VENTURİ’NİN MİES VAN der ROHE’NİN BİLİNEN DÜSTURU “AZ, ÇOKTUR” (less is more) SÖZÜNE KARŞILIK OLARAK “AZ, SIKICIDIR”(less is bore) DUSTÜRUNU BENİMSEMİŞTİR.

POSTMODERN MİMARİ HAKKINDA BAŞLICA GÖRÜŞLERİ;

– “Mimarlar (binalardaki dekoratif bileşenlerden) şikâyet edebilir veya onları görmezden gelmeye çalışabilirler hatta onları ortadan kaldırmaya çalışabilirler ama onlar kaybolmayacaktır. Uzun bir süre için bile kaybolmayacaklar çünkü mimarların ne onları yok etme gücü vardır (ne de yerine ne koyacaklarını bilirler).”

– “(Ben) gençken büyük mimarları diğerlerinden ayırmanın en güvenilir yolu çalışmalarının tutarlılığı ve orijinalliğiydi… Artık iş böyle değildir. Modern ustaların gücü tutarlılıkta iken, bizimki farklılıktadır.”

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir